dilluns, 18 de febrer del 2019

Conferència Frederic Travé i la represa de l'ornitologia catalana

El proppassat 14 de febrer vam tenir el plaer d'assistir a la xerrada Frederic Travé i Alfonso, i la represa de l'ornitologia catalana, que va donar en Xavier Ferrer Parareda, professor titular del Departament de biologia evolutiva, Ecologia i Ciències ambientals de la UB, al Museu de Ciències Naturals de Granollers. Davant d'una desena d'assistents, el Sr. Ferrer va començar desgranant qui era en Frederic Travé: advocat de formació, va presidir l'IBM a Catalunya, va ser fundador de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) i dinamitzador de l'ornitologia a Catalunya. Amb paraules del Sr. Salvador Maluquer "... tenia molta afició a moltes coses..." i, una d'elles va ser l'Ornitologia. 

A continuació, el conferenciant va explicar la història de la fundació de SEO, i els intents previs de fundar una societat ornitològica catalana, juntament amb en Salvador Maluquer Maluquer, en Joaquim Maluquer Sostres i en Santiago Martí Rusca, que era el seu cunyat. Finalment, malgrat que havien avançat amb la redacció d'uns estatuts, el fet que a nivell espanyol s'estigués intentant en aquell moment la fundació d'una societat ornitològica, els fa reconsiderar el tema. En Travé va fer un viatge a Madrid, Valladolid i Burgos per a conèixer els impulsors: Ramon Sáez Royuela, José Antonio Valverde i Francisco Bernis. Ells tres, juntament amb el bodeguer Mauricio Gonzalez van ser els impulsors del Parc Natural de Doñana. 


Un altre aspecte clau és la publicació de la Guia Peterson: Guia de campo de las aves de España y demás paises de Europa, que va permetre l'aprenentatge autodidacta d'identificació d'ocells a qualsevol persona i que ha estat la base de la nostra ciència ornitològica. El contracte amb l'editorial Omega va signar-se el 1954 i la Guia va publicar-se el 1957. 

Una de les curiositats que va explicar-nos el Sr. Ferrer és que, en aquesta guia, hi apareixen els noms de les aus en català. De fet, el Sr. Travé, els cosins Salvador i Joaquim Maluquer i en Josep Maria de Sagarra van bastir la primera llista patró de noms comuns d'ocells en català i aquests van ser incorporats a cadascuna de les espècies corresponents de la Guia Peterson. El mateix Travé n'explica els motius en una carta dirigida al Sr. Peterson, i que es troba entre la documentació de la col·lecció del Museu de Granollers: si posem els noms en català, deia, la guia tindrà més vendes. Tot i que només hi havia 25 socis a Catalunya, en Peterson va respondre que no hi tenia inconvenient. I, de fet, la tirada és un èxit: en menys d'un any aconsegueixen vendre 1693 exemplars.


Aquí podem veure els noms de la Cyanopica Cyanea en castellà, català, anglès, portuguès, francès i alemany. 

Una altra de les curiositats és com va aconseguir el dibuix de la Cyanopica pel paper de cartes i sobres de la seva col·lecció d'història natural. Tot està reflectit a la correspondència que mantenien en Travé amb en Peterson. 

  


La conferència anava acompanyada d'una mostra de llibres i documents de la col·lecció Frederic Travé Alfonso. Recordem que, al 1993, la vídua del Sr. Travé va cedir la biblioteca d'història natural al Museu de ciències naturals de Granollers i, al 2000, després d'un últim intent no reeixit de donar la col·lecció a l'Ajuntament de Cubelles per a fer un museu en una de les plantes del Castell de Cubelles, va cedir també la col·lecció d'història natural. Al Museu de ciències naturals de Granollers hi ha una sala d'exposició permanent dedicada a Frederic Travé anomenada "Aula de malacologia Frederic Travé" i s'hi fan exposicions temporals amb la presència de peces de la col·lecció Travé. 


Estem en converses amb el Sr. Ferrer per tal de portar aquesta interessant conferència a Cubelles.