Les vostres recerques


Articles de Xavier Martínez i Roig

La tercera guerra carlina a Cubelles (1872-1875)

Idioma: català
Extensió: 7 pàgines

En aquest article, Xavier Martínez explica la situació de Cubelles durant aquesta tercera guerra carlina: les contribucions extraordinàries imposades, els requeriments per tallar la circulació de trens, les amenaces contra la pròpia vida... 

LLEGEIX - IMPRIMEIX

La guerra de secessió o dels Segadors a Cubelles (1640-1659)

Idioma: català
Extensió: 5 pàgines

En el marc de la Guerra dels 30 anys, els catalans cada vegada es sentien més lluny de la monarquia hispànica. La imposició d'allotjaments, la crema de diverses viles per part de soldats castellans i l'empresonament de diversos dirigents catalans, van fer aixecar els catalans contra aquells que es comportaven pitjor que els francesos. Però què passà a Cubelles? Hi hagueren molts morts? Les tropes també causaren malvestats?
LLEGEIX-IMPRIMEIX

La pesta bubònica a Cubelles (1651-1654)

Idioma: Català
Extensió: 3 pàgines

Els jurats de Cubelles van prendre mesures per evitar el contagi de la pesta a Cubelles.

La prevenció era el més important, ja que morien entre el 30 i el 75 % dels afectats.
Els mètodes van resultar eficaços?
LLEGEIX - IMPRIMEIX

Inventari de béns de l'hereu de Rocacrespa Ramon Rovirosa i Jorba. Les possessions del major terratinent cubellenc del segle XVIII

Idioma: català
Extensió: 8 pàgines

L’any 1725 neixia a Cubelles en Ramon Rovirosa i Jorba, l’hereu de la pròspera Quadra de Rocacrespa. El 21 de gener de 1749 casà amb Teresa Escofet i Alegret, natural del Vendrell. Del matrimoni hi hagueren cinc fills, essent el nou hereu en Jaume Rovirosa i Escofet, nat el 6 de juny de 1755. Ramon Rovirosa enviudà el 4 d’octubre de 1757, tornant-se a casar en segones núpcies amb Rosa Olivella, natural de Castellví de la Marca. La mort li arribà el 28 d’abril de 1793. El seu fill i hereu, Jaume Rovirosa i Escofet, encara fadrí –casà el 3 de febrer de 1801 amb Josefa Castellví i Mayner, de l’Arboç-, aixecà inventari notarial dels béns que foren del seu pare Ramon el dia 16 de maig de 1793.

L’inventari descriu les extenses possessions dels Rovirosa, la propietat sobre el Molí d’en Rovirosa –que durant el segle XIX passà al patrimoni dels Cucurella- i la curiositat del rellotge de paret més antic d’Europa, descrit com “un rellotge amb sa caixa molt usat”, robat pel famós lladre Éric el Belga durant els anys vuitanta del segle XX.

El document mostra una família extremadament rica, amb funcions de prestamista amb elevats interessos per a finançar les operacions del nou comerç amb Amèrica, obert per als catalans a partir de 1778.
LLEGEIX - IMPRIMEIX


La Guerra del Francès a Cubelles


Idioma: català
Extensió: 11 pàgines.
Malgrat que han passat més de 200 anys, encara hi ha coses per dir i estudiar sobre la Guerra del Francès. El ressó de l'artilleria i la matança que es feu a la veïna localitat de l'Arboç narrada des de la perspectiva de Mossen Dalmases; la sacrificada aportació que havien de fer els vilatans per al manteniment de les tropes; les despeses que originaren a la parròquia...

El text combina la història general de la ocupació a Catalunya, aspectes sobre el Garraf i la narració inestimable del cronista Mossen Dalmases.
LLEGEIX - IMPRIMEIX


La primera guerra carlina a Cubelles: 1833-1840


Idioma: català
Extensió: 6 pàgines

Com es va notar la guerra a la nostra vila?
Hi van haver molts morts?
Hi havia partidaris dels dos bàndols?
LLEGEIX - IMPRIMEIX


Articles de Conchita Carrasco

Cubelles: su cine y Charlie Rivel


Idioma: castellà
Extensió: 12 pàgines

En aquest article, l'autora s'aproxima a la història de Cubelles i de les projeccions de cinema que s'hi realitzaren. També la relació de Charlie Rivel i les pel·lícules que realitzà a Cubelles.
LLEGEIX-IMPRIMEIX