Bibliografia Cubellenca

En aquest apartat anirem penjant en PDF els articles històrics que s'han anat publicant als diversos programes de Festa Major. Són d'interès considerable i moltes vegades no en tenim accés o coneixement. O bé conservem l'exemplar, o hem d'anar a l'arxiu o biblioteca per tal que ens facilitin una còpia. Per tant, i amb voluntat per donar a conèixer aquest patrimoni i fer-lo accessible, primer podeu demanar els articles "a la carta" i més endavant els penjarem directament per tal que us els pugueu descarregar. Com sempre, els podeu demanar a arxiu@cubelles.org

1983
Gallifa. Atractiu mirador de Cubelles
Rocacrespa (Joan Roig Piera)
Breu referència històrica sobre Gallifa i valoració del mirador que és sobre Cubelles.
Llegeix-lo

1986

Aquelles festes d'antany
Albert Virella i Bloda. Escrit sobre com eren les festes majors dels pobles antigament. La meitat versa sobre dades de festes dels segles XVII a XIX, prenent dades de les veïnes Vilanova o Vilafranca. La segona meitat, específicament sobre les festes majors de Cubelles, especialment pel que fa a la festivitat religiosa.

Entre la història i l'anècdota. La Festa Major cubellenca, al llarg dels anys
Joan Vidal i Urpí.
Petit recull de curiositats i anècdotes de les festes majors de Cubelles, des de 1940 fins a l'actualitat. Conté breus referències a festes majors més antigues, basades en testimoni de memòria oral.

1987
Cubelles: sis mil anys d'història
Josep Miret i Magí Miret (IEP)
Recorregut històric, des dels poblats ibèrics fins al segle X. El text situa Adarró en el context dels poblats ibèrics del voltant, la villae romana fins al primer document escrit on es cita Cubelles. Tot això basat en les excavacions arqueològiques fetes en diversos punts del terme actual i del terme antic de Cubelles.
Llegeix-lo

Estampes de calaixera
Fotografies d'Antoni Pineda
Reportatge gràfic sobre el passeig Narcís Bardají, també anomenat "La Rambla" el llarg del temps.
Llegeix-lo

L'Honorable Batlle i el seu bastó
Albert Virella i Bloda
En aquest article es fa referència a diversos habitants de Cubelles que arribaren a batlle o jurat, des del 1569 fins al decret de nova planta. En concret parla de Jaume Ràfols, Andreu Gimet, Magí Ràfols, Bartomeu Gassó i Pau Almirall. També fa una breu referència al tema de la insaculació.
Llegeix-lo

1988
Estampes de calaixera
Fotografies d'Antoni Pineda; Textos de Joan Vidal
Reportatge històrico-gràfic sobre el tema del futbol a la Vila de Cubelles. Conté fotografies i la seva explicació des dels anys 30 fins al 1968.
Llegeix-lo

La lluita de Cubelles per al seu autogovern
Albert Virella i Bloda.
De com, després del Decret de Nova Planta, Cubelles va tornar a tenir batlle propi. Conté una enumeració dels batlles de Cubelles entre 1716 i 1737, i dels regidors de Cunit i de Gallifa i Rocacrespa, entre els anys 1718 i 1726.
Llegeix-lo

Una llarga paret
Montserrat Comas i Güell.
Breu història de Can Travé, des de finals del segle XVII fins a la seva venda Francesca Solé, després de la Guerra Civil.
Llegeix-lo

1989
La costa mil·lenària de Cubelles
Albert Virella i Bloda
Aquest text de tres pàgines dóna unes pinzellades de com era al terme de Cubelles des del 977 fins al 1850. Així repassa diversos topònims del terme, com ara Sa Llacuna, Enveja, Adarró (Darró / Garró), el Prat de Cubelles o el Mas Esquerrer; la primera divisió dels termes (divisió parroquial), el 26 d'abril de 1363, amb la creació de la parròquia de Sant Antoni Abat; o la divisió de Vilanova de Cubelles i el conflicte amb els joncs.
Llegeix-lo

Les masies de Cubelles.
Text de Xavier Miret Mestre i Joan Vidal Urpí; Fotografies d'Antoni Pineda Gavaldà
8 pàgines. Les dues primeres són una introducció al tema de les masies, la seva organització i el que es conserva a Cubelles. La segona part consta d'una descripció de cada masia i una fotografia. La descripció versa, bàsicament, sobre els propietaris. Per fer aquesta descripció es van basar en el testimoni Joan Alba Giralt i en la consulta del Cadastre de 1739.
Llegeix-lo

1990
Els "Americanos" de Cubelles - separata-
Albert Virell i Bloda, Joan Vidal i Urpí i Antoni Pineda i Gavaldà
Separata que versa sobre els cubellencs que van emprendre l'aventura de travessar l'Atlantic en busca de fortuna. Conté informacions extretes de la memòria oral, de persones que tenen algun avantpassat "americano". També té una reproducció de la publicació "espurnes" publicada el 14 d'abril de 1930 en motiu de la celebració del centenari del naixement de Joan Pedro i Roig. Trobem informacions de Joan Pedro Roig, Pau Urpí Escardó o Pere Escardó Pedro, entre d'altres.
Llegeix-lo

Resum d'una dècada: 1980-1989
Textos de Joan Vidal i fotografies d'Antoni Pineda
És un resum anual dels fets més destacats. Cada any s'il·lustra amb una fotografia. Els fets versen des d'inauguracions, aprovacions de plans urbanístics del poble, homenatges, temes esportius o actuacions musicals o de teatre realitzades a Cubelles.
Llegeix-lo

1991
Indrets de Cubelles
Textos: Dolors Thomas. Imatges: Antoni Pineda
Un recull de fotografies de l'Antoni Pineda ens farà retrobar aquell record de les placetes, els homenatges i les cases que veiem constantment a força de passar-hi pel costat. Parla sobre l'estació de tren, de la quadra de Rocacrespa, de l'homenatge a Pau Casals i a Charlie Rivel, Can Travé i el mercat.
Llegeix-lo

La gent de Cubelles
Albert Virella i Bloda. Fotografies: Antoni Pineda
En aquest article, publicat a les pàgines centrals del programa de la festa major d'aquell any, quasi com una separat, l'autor fa un recorregut per la població resident a Cubelles des de 1358 fins al 1981.
Llegeix-lo

1992
Entitats i grups associatius de Cubelles
Núria Fonoll i Lluís Gómez
L'article és una fitxa - resum de totes les associacions, grups o entitats cubellenques. Havia estat publicat al Full de Cubelles per capítols. Conté les dades de findació, nombre de socis, nom del President, adreça del local social i activitat principal que desenvolupen.
Llegeix-lo

La riera de Cubelles
Albert Virella i Bloda
En aquest article es tracta de perquè la riera de Cubelles no és riu, del recorregut del riu Foix i de diversos episodis d'aiguats, com ara el de 1874 i de 1921.
Llegeix-lo

1993
La darrera fitació del terme de Cubelles
Albert Virella i Bloda
En aquest interessant article, l'autor exposa les dificultats de la fitació fins a última fitació al 1850.
Llegeix-lo

Charlie Rivel: 30 anys d'un actuació memorable
Núria Fonoll i Carbonell. Fotografies: Antoni Pineda
En aquest article s'explica la visita i actuació que feu Charlie Rivel a Cubelles al 1963.
Llegeix-lo

1994
Cubelles. Dos segles de la vida d'una vila mediterrània
Albert Virella.
Article que versa sobre diversos fets des del 1700 fins al 1900. S'inicia amb un relat sobre la mort de Carles II i la guerra de Successió; la recluta per la marina o exèrcits de terra i la fugida dels sortejats; la separació de Vilanova i el conflicte dels límits municipals; la guerra del Francès; l'estada del pistoler Joan Serra; l'arrendament de les terres del Castell de la Geltrú; alguns aspectes de les guerres carlines; les festes de Sant Isidre; el moviment revolucionari de 1868; l'arribada del ferrocarril; i finalment la crisi de la fil·loxera.
Llegeix-lo

La restauració del castell
Textos: Raquel Lacuesta i Albert López Mullor. Fotografies Montserrat Baldomà.
Article referent a l'estat del castell de Cubelles abans de la restauració del castell. Elaborat per una historiadora i un arqueòleg del Servei de Patrimoni arquitectònic, fa un repàs per les diverses dependències del castell. Tracten els següents espais: la cuina de la planta primera, una cambra de la planta segona, les golfes i els dibuixos a llapis de les seves parets; excavació arqueològica del pati de ponent, amb restes del segle III al s.XIX dC.; cisterna romana de la planta soterrània del castell; i antic celler de la planta baixa amb dues cisternes romanes (s. II-III dC.)
Llegeix-lo

1995
50 anys de festa, 50 anys d'història: 1945-1995
Textos: José Manuel Ardila, Núria Fonoll i Carbonell, Xavier Grau, Joan Vidal. Fotografies: Arxiu d'Antoni Pineda. Llarg article que fa un repàs de fets ocorreguts entre aquests anys. En concret, es tracta un de cada 10 anys: 1945, 1955, 1965, 1975, 1985 i 1995. Es donen unes dades bàsiques de fets que varen succeir en aquell any, a nivell mundial, espanyol i català, i tot seguit l'explicació del que va passar a Cubelles. Conté un quadre resum de la població, els naixements, defuncions, i la composició del Consistori, que resulten molt útils. Llegeix-lo

Efemèrides de la reial Vila de Cubelles
Albert Virella i Bloda
Article que tracta sobre l'ús del nom de Cubelles i de la seva fundació fins a la creació de la parròquia de Sant Antoni, punt en el qual, diu, neix la rivalitat entre Vilanova i Cubelles. Incideix en aspectes com l'adquisició de diversos terrenys per part de Gombau de Besora (999) i l'enigma que representa; sobre el castell de Cubelles i l'incentiu de la repoblació; i finalment sobre la fragmentació del gran terme jurisdiccional de Cubelles amb la creació de la capella de Sant Antoni Abat en Esglèsia Parroquial.
Llegeix-lo

1996
Charlie Rivel: artista a la carpa i al cinema
Núria Fonoll i Carbonell
Article en motiu del 30 anys de la grabació de la pel·lícula "El aprendiz de Clown", on Cubelles va ser l'escenari. Es basa en una entrevista realitzada a Manuel Esteba, director de la pel·lícula.
Resum dels actes del centenari del naixement de Charlie Rivel (1896-1996)
Xavier Brotons
Recull gràfic dels actes del centenari, duts a terme entre el 20 i el 27 d'abril de 1996.
Llegeix-los

El desplegament de Cubelles
Albert Virella
Sobre la repoblació als segles X, XI, XII i XIII. Ofereix fragments de documentació clau per l'estudi de la població, en especial dels segles XII i XIII.
Llegeix-lo

Joan Roig en el record
Joan Vidal
Record i biografia feta en motiu de la mort, el 5 de març de 1996, de Joan Roig i Piera.
Llegeix-lo
1997
El municipi de Cubelles. Les relacions amb el Castell i els seus senyors.
Anna Castellano i Tresserra. Servei de Patrimoni arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
Breu article resum del publicat al quadern verd núm. 10, sobre le castell de Cubelles. Cubelles des de la primera vegada que apareix esmentada en un document  fins al segle XVIII. La relació del castell amb la població i els grafits de les golfes.
Llegeix-lo

Imatges Cubelles'97
Text: Victor Lora; Imatges: Antoni Pineda
Recull de fets ocorreguts entre el mes de gener i juliol de 1997, vehiculat a través d'imatges. Dóna algun apund d'història dels temes que tracta.
Llegeix-lo
1998
Intervenció en el castell de Cubelles. Criteris generals i projecte d'ús
Antoni González, arquitecte
L'article tracta del projecte d'ús del castell, i conté plànols de les plantes i l'ús per diferents equipaments. Així mateix, també hi ha un quadre resum de les inversions fetes i per fer, per conceptes.
Llegeix-lo

La vida al castell de Cubelles
Àngels Fuster
En aquest article es fa una breu referència la història general del castell, però sobretot es basa en testimonis dels seus habitants. Tracta temes com la relació amb la gent de Cubelles; la llegenda; el mobiliari; anècdotes; o l'amagatall de les relíquies dels Sants Patrons durant la Guerra Civil.
Llegeix-lo

"Tretsi versos a la Festa Major de Cubelles 8163"
Xavier Güell Cendra
Sobre els balls parlats que es poden veure a la festa major, els seus orígens i la paradoxa que ni espectadors ni actors entenien gaire bé els versos recitats. Principalment parla del segle XIX.
Llegeix-lo

1999
Moliners, calcinaires i pouaters. Un passeig per la Cubelles preindustrial (1999)
Albert Tubau Garcia
Resum en forma de narració del llibre publicat per l'Ajuntament, que duu el mateix títol. De la mà de la Guisla i el seu avi Eudald, es fa un recorregut per on s'expliquen el funcionament dels molins, dels forns de calç i dels pous de glaç, i es mostren els que encara existeixen.
Llegeix-lo

2000
De l'estrena dels xiquets de Valls a Cubelles i d'altres coses
Xavier Güell
Llegeix-lo

Breu cronologia de fets destacats del segle XX a Cubelles
Grup d'Estudis Cubellencs "Amics del Castell"
Llegeix-lo

2001
Un pas per la Guerra
Anna Garcia Rides i Neus Capdet Sardà
Breu presentació del contingut del llibre "Un pas per la Guerra: Cubelles 1936-1938", guanyador de la beca - premi d'Investigació local de la Vila de Cubelles. l'Article explica els punts que es tractaran en el llibre, les fonts que s'empraran, i un context del període a estudiar.
Llegeix-lo

Racó històric
Neus Capdet Sardà, Antoni Pineda i Joan Vidal
Article que tracta diversos temes relacionats amb la religiositat de Cubelles, sobretot en relació amb la Festa Major. Ens explica l'antiga processó de la Mare de Déu d'Agost. D'aquesta en fa una introducció o context històric; de la manera com ho explicava la consueta de Mossen Avinyó (1920) i el conflicte de 1917. Finalment hi ha una biografia de Joan Avinyó, autor del llibre Història de Cubelles.
Llegeix-lo

2002
El Centre catequístic parroquial de Mossen Miquel Estruch (1946-1957)
Grup d'Estudis Cubellencs "Amics del Castell". Textos: Xavier Martínez, Joan Vidal. Recull i arxiu fotogràfic: Antoni Pineda; Documentació: Ernest Fontanals.
En uns anys de privacions, prohibicions i limitacions de tota mena, els joves de Cubelles van tenir ocasió de desenvolupar tota una sèrie d'activitats culturals i lúdiques que trebcaven la monotonia quotidiana i omplien de contingut les seves vides. El Centre catequístic, de la mà de Miquel Estruch, va esdevenir un element primoridal per a la concòrdia entre cubellencs i com a vehicles d'accés a la cultura. En aquest article es fa un repàs a la història del Centre en el context social d'aquells anys, i es centra en l'explicació de cadascuna de les seccions que formaven part del Centre: Quadre escènic, el teatre a la Festa Major, el cant Coral, els ballets i l'Esbart Santa Anna, les tòmboles o les comfraries.
Llegeix-lo

Els concerts i els balls de la Festa Major de Cubelles
Marta Blanch i Falp; Joan Pujol i Fauquer
Aquest article forma part del llibre "Fiesta de Chicos y Grandes! Anàlisi de les festes majors de Cubelles durant el franquisme". Es fa un repàs i breu anàlisi sobre diversos actes que es fan per la festa major de Cubelles: els concerts, els balls i les orquestres que amenitzaven la Festa Major. Tota aquesta informació, la combina amb un relat de memòria oral amb diversos residents al poble que varen viure la Festa Major dels anys 40 a 70.
Llegeix-lo
2003
Un record per la pagesia
Carme Subías i Rando
Aquestbreu article de 4 pàgines és la introducció del treball "Un record per la pagesia: Eines i estris d'una època oblidada", que va obtenir la Beca d'investigació Local 2003, concedida per l'Ajuntament de Cubelles. L'autora vol contribuïr al coneixement del que ha estat la vida rural de la vila de Cubelles, analitzant la seva evolució al llarg del segle XX, amb la recuperació de memòria oral sobre les tasques i les eines amb què es feien.
Llegeix-lo

Sant Abdon i Sant Senén. Festa major petita. Vint anys de la seva recuperació (1983-2003)
Textos: Xavier Martínez i Joan Vidal
L'any 2003 es van complir 20 anys de la recuperació de la Festa Major petita en honor dels Sant Abdon i Sant Senén, copatrons de la vila, que havia quedat en l'oblit a partir de la Guerra Civil. En aquest article es fa un repàs a qui eren els Sants Patrons i localitats on també celebren la festa; goig i dites populars; i les activitats que s'han fet habitualment en aquesta festa major petita: gegants i balls populars, cinema a la fresca, actes culturals, infantils, teatre, esdeveniments esportius, etc.
Llegeix-lo

2004
Cubelles vista des de Gallifa
Marta Blanch i Falp
L'Autora, situada des de la Gallifa actual, vol fer una visió històrica del paisatge a través del temps. Comença la seva narració amb el paisatge que es podria veure des d'aquí en èpoques de les ràtzies d'Almanzor, i continua amb les funcions dels castells a l'epoca de la reconquesta; el segle XIII i els privilegis atorgats als homes de Cubelles, fins la pirateria a la costa (s. XIX). També fa un repàs a les esglèsies i ermites i els camins que hi menaven.
Llegeix-lo

El Círcol Cubellenc (1890-1939). Mig segle d'història de Cubelles a través de la seva entitat pionera
Joan Vidal i Urpí
Presentació general del treball guardonat amb la Beca d'Investigació local que l'Ajuntament atorga durant la Setmana cultural.
Llegeix-lo

Motius i sobrenoms de Cubelles
Antoni Pineda i Lolo Garcia
En aquest article es fa un repàs als sobrenoms de les cases de Cubelles. Estan ordenats alfabèticament, i de cadascún se'n fa una explicació històrica de la seva procedència.
Llegeix-lo

2005
Biografia d'en Frederic Travé
Víctor Lora i Ordaz
Article que conté una biografia de Frederic Travé Alfonso. També escriu sobre Can Travé: la finca, les parts de la casa i la història de la casa.
Llegeix-lo

Excursions per Cubelles. Quatre itineraris per conèixer millor el municipi
Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell
Interessant article on es recullen quatre itineraris per fer: la zona de Puigdetiula, la zona de Mas d'en Pedro, la zona de Rocacrespa i la desembocadura del Foix i zona de les Salines. Cada ruta compta amb una descripció, apunts històrics dels llocs per on es passa, toponímia, i un plànol de l'excursió.
Llegeix-lo
2006
Hermenegild Alsina i Munné
Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell
Breu biografia d'aquest artista il·lustrador. Recull de fotografies que havia fet, dipositades a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de catalunya. Són dels anys 40, tot i que n'hi ha alguna de més antiga.
Llegeix-lo

L'any d'en Charlie Rivel
Carme Subías i Randó
En motiu del trasllat i inauguració de l'exposició permanent del pallasso charlie Rivel al Castell de Cubelles, fa un repàs del projecte, del Charlie Rivel Hall i de les activitats organitzades entorn a la inauguració.  
Llegeix-lo

Ràdio Cubelles 25 anys
Repàs de la història de Ràdio Cubelles entre els anys 1981 i 2006. També hi ha un recull dels actes realitzats per festejar el 25è aniversari.
Llegeix-lo
2007
Els anys de la postguerra a Cubelles
Xavier Martínez i Joan Vidal
Llegeix-lo

Del verd i carbassa al blau
Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell
Text: Lolo Garcia  Fotos: Antoni Pineda
Llegeix-lo

2008
Àlbum de l'estrena dels gegants de Cubelles, 15 d'agost 1958
Antoni Pineda i Joan Vidal
Àlbum en motiu dels 50 anys dels gegants de Cubelles. La major part de l'article són fotografies històriques d'aquella estrena.
Llegeix-lo

2009
Les salines de Cubelles
Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell, Lolo Garcia i Antoni Pineda
Llegeix-lo

El patrimoni de la Guerra Civil a Cubelles
Jordi Ramos i Ruiz
Llegeix-lo

2010
10 anys dels Amics del Castell
Lolo Garcia
Llegeix-lo

40 anys del Club Marítim Cubelles
Club Marítim Cubelles
Llegeix-lo

20 anys de l'exposició d'en Charlie Rivel
Llegeix-lo