Paleografia bàsica

Iniciem aquí una nova secció anomenada Paleografia bàsica, una secció de caire instrumental per tal d'ajudar-vos una mica, a tots i totes, donant algunes dades bàsiques a tenir en compte a la hora d'enfrontar-vos a un document antic.

La data del document
Moltes vegades quan ens trobem davant un document antic ens costa saber de quina data és. I ja no parlem dels diferents tipus de datacions, sobre les que existeixen unes taules per les quals podem saber la equivalència de les kalendes o de l'any de la nativitat. Parlem d'aquells documents on la data no és numèrica i que, pels diferents tipus de lletra, cal desxifrar-ho. A vegades, el primer que veiem, sobretot si el text és en llatí, és tot un seguit de caràcters escrits, seguits, sense que puguem distingir on comença i on acaba el fragment que ens interessa. Però el que a primer cop d'ull ens resulta indesxifrable, parant-hi una mica d'atenció podem desgranar les parts per a arribar a entendre el text.
Per exemple, observem aquesta imatge:

Clarament, en la majoria dels documents, la data es troba el principi o al final d'un document. Aquest en particular, ja que és un manual notarial, trobem la data al principi del document, i quan hi ha diversos document d'una mateixa data, ho soluciona posant "Dicto die". En aquest que tenim es pot diferenciar clarament la data de la resta del text.

Llegim primerament "Die" o dia i "Juny" . Sabem que entre el dia i el mes hauríem de trobar la data en concret.
I després del mes, l'any. Habitualment les dates les trobem amb números romans, i encara que tothom ho sàpiga, no està de més recordar-ho:
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C= 100
D = 500
M = 1000

Les unitats i les desenes són les més complicades de comptar. En quant a les desenes, cal tenir en compte que la X s'interpreta escrita com una e, fàcilment de veure quan en trobem més d'una enllaçada. Moltes vegades només veiem que la primera s'assembla a una "X", mentre que les altres semblen "e". Això passa en el nostre document. Com podeu observar el traç de la x és seguit, i segueix en les quatre x que hi ha. La pega és que de ràpid que escrivien, la x acaba convertint-se en una e.

La segona dificultat la trobem amb les unitats. Com que feien el traç seguit, cada baixada és una unitat. És a dir, hem de mirar i comptar quantes baixades tenim per tal de saber el nombre d'unitats. Si us fixeu en el nostre document, com que hi ha diversos numerals, sembla talment una m o també una my. El fet que la última "pota" sigui més llarga que les altres ens marca el final dels numerals. Així, si el que tenim és un 3, trobarem 2 potes curtes i una de llarga, similar a una y tot i que sense marcar la dièresis (en un numeral no trobarem ÿ).

I aquest és el resultat: