dijous, 25 de març del 2010

Instruments de recerca online

Hem afegit al llistat d'enllaços d'internet tot un seguit de pàgines web molt útils per a la recerca de llibres i documents electrònics que us facin falta per les investigacions.

En primer lloc, recomanem els enllaços dels catàlegs de les biblioteques de Catalunya. Aquests serveixen per recercar les publicacions i saber on estan per a consultar-los in situ, o demanar-los a la biblioteca més propera a través del préstec interbibliotecari.

http://ccuc.cbuc.cat/ Catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya

http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat Catàleg col·lectiu de lectura pública de les biblioteques de Catalunya.

http://cataleg.bnc.cat/ Catàleg de la Biblioteca de Catalunya

http://aleph.csic.es/ Catàleg de la xarxa de biblioteques del CSIC

http://www.diba.es/fonshl/default.asp Fons d'història local

http://metalib4.csic.es/ Biblioteca virtual del CSIC. A través d'aquest catàleg t'informa on pots consultar la publicació en el cas que estigui digitalitzada

En segon lloc, recomanem aquestes pàgines on es pot recercar publicacions i llegir el text online.

http://www.recercat.net/ : Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats, comunicacions a congressos, informes de recerca, projectes de final de carrera, memòries tècniques...

http://www.raco.cat/ Revistes Catalanes amb Accés Obert, és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes

http://www.tesisenxarxa.net/ Tesis doctorals en xarxa, és un dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través d'internet del text complet de les tesis, així com fer recerca per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa i paraules clau.

http://cataleg.bnc.cat/ Memòria digital de Catalunya. És un repositori cooperatiu des del que es poden consultar en accés obert col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, ex-libris, etc. Podeu accedir a totes les col·leccions a la vegada, o fer una primera tria per imatges o text.

http://digital.csic.es/ CSIC Digital. Repositori inaugurat oficialment al gener de 2008 per tal d'organitzar, difondre i preservar la ciència produïda pels 147 centres i instituts d'investigació del CSIC. Es pot filtrar per autor, matèria o títol.

http://www.mdx.cat/ Materials docents en Xarxa és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants i l'accés lliure al coneixement.

dilluns, 15 de març del 2010

El dret a interposar recurs sobre la denúncia del mostassaf

Continuant amb les ordenances del mostassaf, un dels aspectes que es regulen és el dret del denunciat a recórrer la multa:

"7. Item sempra y quant que los mostasaps etxacutaran alguna persona que sera caiguda en frau, que tal exsacutat no puga nagarla tal exsacutasio, enpero lo tal axacutat puga racora dins vuit dias als Sr de Jurats y fer promes per veura la tal exsacusió y que los tals ayan de declarar y es just o no – y si dins vuit dias no auran feta la tal diligensi vagi la tal pena bena etxacutada y Aquella sia ben f[eta]."

Així, seria similar al que a l’actualitat és un recurs d’alçada, que s’interposa a un òrgan administratiu superior per tal que aquest revisi un acte dictat per un altre òrgan jeràrquicament depenent d’ell. En el nostre cas, la persona multada tindrà 8 dies per recórrer la multa davant els Jurats de la Vila, que composaven l’antic Consell de la Vila, i aquests han de declarar si és just o no. Si aquests no han contestat res en el termini de vuit dies, es considera que la pena imposada és correcte. Això seria similar al silenci administratiu que, en aquest cas, seria negatiu.

Per dubtes sobre el vocabulari, significat i context del document, vegeu entrada del 5 de febrer de 2010.

dimarts, 2 de març del 2010

La Diputació ofereix 4 beques per al tractament arxivístic

Per als llicenciats i llicenciades en alguna àrea de les Ciències Humanes i Socials, la Diputació de Barcelona ofereix 4 beques de col·laboració per al programa de tractament documental de la Xarxa d'Arxius Municipals: Castellbisbal, Centelles, Sabadell i Martorelles

El termini per presentar instàncies és del 2 al 24 de març de 2010.


Si vols saber-ne més visita: http://www.diba.cat/opc/beques.asp