dijous, 25 de març del 2010

Instruments de recerca online

Hem afegit al llistat d'enllaços d'internet tot un seguit de pàgines web molt útils per a la recerca de llibres i documents electrònics que us facin falta per les investigacions.

En primer lloc, recomanem els enllaços dels catàlegs de les biblioteques de Catalunya. Aquests serveixen per recercar les publicacions i saber on estan per a consultar-los in situ, o demanar-los a la biblioteca més propera a través del préstec interbibliotecari.

http://ccuc.cbuc.cat/ Catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya

http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat Catàleg col·lectiu de lectura pública de les biblioteques de Catalunya.

http://cataleg.bnc.cat/ Catàleg de la Biblioteca de Catalunya

http://aleph.csic.es/ Catàleg de la xarxa de biblioteques del CSIC

http://www.diba.es/fonshl/default.asp Fons d'història local

http://metalib4.csic.es/ Biblioteca virtual del CSIC. A través d'aquest catàleg t'informa on pots consultar la publicació en el cas que estigui digitalitzada

En segon lloc, recomanem aquestes pàgines on es pot recercar publicacions i llegir el text online.

http://www.recercat.net/ : Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats, comunicacions a congressos, informes de recerca, projectes de final de carrera, memòries tècniques...

http://www.raco.cat/ Revistes Catalanes amb Accés Obert, és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes

http://www.tesisenxarxa.net/ Tesis doctorals en xarxa, és un dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través d'internet del text complet de les tesis, així com fer recerca per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa i paraules clau.

http://cataleg.bnc.cat/ Memòria digital de Catalunya. És un repositori cooperatiu des del que es poden consultar en accés obert col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, ex-libris, etc. Podeu accedir a totes les col·leccions a la vegada, o fer una primera tria per imatges o text.

http://digital.csic.es/ CSIC Digital. Repositori inaugurat oficialment al gener de 2008 per tal d'organitzar, difondre i preservar la ciència produïda pels 147 centres i instituts d'investigació del CSIC. Es pot filtrar per autor, matèria o títol.

http://www.mdx.cat/ Materials docents en Xarxa és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants i l'accés lliure al coneixement.