dimarts, 27 d’abril del 2010

L'arxiu municipal s'adhereix a la Xarxa d'Arxius municipals

L'arxiu municipal de Cubelles s’ha adherit a la Xarxa d'Arxius de la Diputació de Barcelona mitjançant el conveni en modalitat de Central de Serveis Tècnics. Aquesta adhesió es feu efectiva el passat 3 de febrer de 2010, quan el president delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona dictà un decret acceptant l’adhesió.

Els tràmits s’iniciaren amb la petició d’adhesió tramesa el 19 de novembre de 2009, la visita del tècnic de la Diputació i, posteriorment a aquesta, l’acord de la Junta de Govern Local del 22 de desembre de 2009.

Amb aquesta adhesió l’arxiu municipal podrà entrar en els programes específics de formació, conservació, gestió documental, préstec de material d’arxiu i compres conjuntes. Així mateix, podrà optar als programes de restauració de documents i a les beques específiques de col·laboració en el tractament arxivístic.