dijous, 1 de desembre del 2011

Articles per la revista BiD

Monogràfic sobre "Identitat, memòria i patrimoni documental" (nº 28, juny 2012)

---------------------------------------------------------------------
En aquest número de la revista "BiD" (http://www.ub.edu/bid) volem reunir textos i experiències que, des de diferents perspectives (cultura escrita, arxivística, gestió de biblioteques, gestió cultural...), ens apropin als nous valors de la memòria, a la construcció d'identitat, a les iniciatives d'estudi i investigació dels espais que anomenem de la memòria i a projectes que apostin per la difusió del patrimoni que aquestes institucions gestionen i custodien.

En els darrers anys hem assistit a una gran popularització del terme "memòria" que apareix en diferents escenaris socials, sovint en contextos de recuperació democràtica i de les llibertats i en el marc de l'ús col·lectiu de la informació i de les demandes de transparència administrativa. És també un concepte clau en el discurs postmodern de les ciències socials i humanes: termes com "llocs de la memòria" del filòsof Pierre Nora, han entrat ja en la terminologia corrent de l'arxivística i de la gestió de documents, i l'arxiver postmodern s'interessa tant pel seu rol com a mediador actiu en la selecció i valoració de documents com en el paper de l'arxiu en la configuració de la memòria col·lectiva. Al costat dels arxius, altres institucions de la memòria com les biblioteques han desenvolupat també importants polítiques de conservació i difusió de la memòria, en definitiva, del patrimoni documental i bibliogràfic. El nou paper dels gestors de la informació en un sentit ampli, els converteix així mateix en actors actius de les polítiques culturals lligades a la promoció de la memòria, a l'elaboració de projectes culturals patrimonials i a la difusió a través de la xarxa.

Coordinadores: Núria Jornet i Anna Rubió

Termini de recepció originals: 30 gener 2012 Instruccions autors: http://www.ub.edu/bid/instrucc.html