dimarts, 14 de febrer del 2012

Aquesta setmana traiem la pols a...

La documentació del Mostassaf

El mostassaf era un càrrec municipal "funcionari", de renovació anual, encarregat de vigilar oficialment els pesos i mesures, sancionar els infractors, comprovar la bona qualitat i els preus dels productes, etc.


Al programa d’avui explicarem a on hem d’emmarcar aquest càrrec municipal, quines eren les funcions dels Mostassafs, quin tipus de poder tenia i en base a què.

Parlarem del mostassaf de Cubelles i les ordinacions que havia de fer respectar. Les 10 ordinacions ens han arribar conservades per l’arxiu parroquial.