dilluns, 18 de juny del 2012

Traiem la pols a tres documents sobre la pesta (1783-1784)

Demà al Traiem la pols, parlarem sobre tres documents de l'arxiu municipal que versen sobre la pesta de 1783-1784. Era una pesta que provenia d'Alger.

Europa es trobava dividida pel cordó sanitari contra la pesta, formada per una xarxa d’oficials, llocs de vigilància i reglamentacions sanitàries. Aquí a l’arxiu tenim diverses ordres emeses per la Real Junta de Sanidad, que marcaven unes normes en quant a la pesca i a l’arribada de vaixells no identificats a port. I qui el trencava ho feia sota pena de mort.


La protecció contra vaixells forans que volguessin atacar anava a càrrec dels destacaments que el govern reial posava a cada punt de la platja. En el cas de Cubelles el punt era “Playa de Cubellas” i pertanyia al corregiment de Tarragona.

Veurem quants "paysanos" havia d'aportar cada poble al destacament, la manera de comportar-se, l'allotjament dels soldats encarregats del "puesto" i els permisos que havien d'aconseguir els pescadors per poder fer la seva feina.

I amb aquest programa ens acomiadarem fins el mes de setembre