dijous, 23 de febrer del 2017

Novetats: digitalització de documentació antiga

L'any passat es va sol·licitar formar part del programa de digitalització d'actes de la Diputació de Barcelona, un programa que s'hi poden adherir els arxius que formen part de la Xarxa d'arxius de la Diputació. En el nostre cas, es va proposar la digitalització de les actes del ple (1649/2011) i dels llibres del cadastre de 1739 (el llibre relació de finques i el de pagaments). Més de 17.000 cares documentals, 7000 de les quals manuscrites. 

La sol·licitud va ser acceptada i van iniciar la contractació. El mes de novembre es va adjudicar a l'empresa Artyplan, qui fa la digitalització en els propis arxius per tal que la documentació no hagi de sortir del municipi. Aquesta setmana ens ha tocat a nosaltres. Del 21 de febrer fins el 24 de febrer, els operaris de l'empresa Artyplan document estan ubicats a la sala de consulta de l'arxiu digitalitzant tota la documentació. 

Es digitalitzarà el següent: 

  • Llibre del Consell de la Vila (A. Parroquial): 1649-1724
  • Llibre d'acords trobat a Can Travé, i restaurat: 1729-1841.
  • Fragment d'un llibre trobat a Can Travé, amb acords: 1836-1841
  • Llibres d'actes de l'Ajuntament: 1877-2011
  • Esborranys d'actes (a màquina): 1954-1962. 
  • Llibre del cadastre de 1739 relació de finques
  • Llibre del cadastre del 1739, pagaments. 
Esperem poder-ho facilitar a través de la xarxa al més aviat possible.