diumenge, 20 de març del 2011

Jornades de patrimoni i història oral - dissabte 19 març 2011 (PART 1)

La primera ponència del dissabte 19 de març, ha estat "Les fonts orals en la investigació i eix del Memorial democràtic, a càrrec de Marià Hispano. La seva ponència s'ha desenvolupat al voltant de l'ús de les fonts orals, tot presentant diversos exemples d'experiència pròpia.
A vegades, ha dit, l'entorn és més important que la pròpia persona entrevistada, i aquest entorn implica que s'ha de dedicar molt de temps, no a la preparació de l'entrevista en si, sinó a l'anàlisi in situ de l'entorn i la realització de diverses entrevistes. Aquestes són, molts vegades, molt més interessant que el propi entrevistat.
Ha definit 4 punts importants:

  1. Estem entrevistant a gent molt tard i sempre hi ha d'haver estudis previs per contextualitzar les entrevistes
  2. Et trobes amb una persona, no et trobes amb la història. Qualsevol actuació en la història està emmarcada en un context determinat que cal saber i estudiar. Les fonts orals han de ser contextualitzades o no serveixen per conformar un arxiu de memòria oral.
  3. S'hauria d'entrevistar la gent quan encara té un projecte de vida i en actiu. Per exemple els protagonistes de l'Assemblea de Catalunya. 
  4. Recerca de fonts d'urgència (s'estan morint) 
Respecte si les fonts orals són fiables, els documents també diuen mentides o una part de la veritat, ja que són els documents dels poderosos. La veritat és que totes les fonts són subjectives. Per aquest motiu, Hispano insisteix que el mètode de treball és molt important i que cal tenir uns criteris clars de tractament i contextualització. Respecte a les fonts orals, a vegades una mateixa persona, si et coneix o no, t'explica més o menys; a més a més, pot canviar segons l'estat d'ànim que es trobi l'informant.

Respecte a dues coses que s'han fet bé en el memorial democràtic en relació amb la memòria oral, és la publicació d'un llibre guia sobre el tractament de les fonts orals i els mètodes d'investigació. Aquest llibre es troba a internet ja que actualment està exhaurit. I en segon lloc, la creació i conformació d'un banc de recursos d'història oral lligada a la memòria democràtica.

I demà, l'extracte de la segona ponència i la taula rodona